Illustration av bostäder
Huvudsta
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Huvudsta 4:17, 4:18, 4:21

900 nya bostäder och strand­promenad vid Mälaren

I Ekelund, strax norr om Pampas Marina, byggs minst 900 nya bostäder, två förskolor och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. Det innebär en principöverenskommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober. Samtidigt ger överenskommelsen ett bidrag till finansiering av en ny uppgång till Västra skogens tunnelbanestation.

Vad planeras?

I Ekelundsområdet norr om Pampas Marina ska det byggas cirka 900 bostäder, varav 20 är sociala lägenheter, två förskolor samt lokaler i bottenvåningen på bebyggelsen.

Central placering

Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera.

Strandpromenad

I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina.

Ny tunnelbaneuppgång

I planeringen ingår också att utreda möjligheterna att tillskapa en ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät. 

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

I den reviderade principöverenskommelsen har exploateringsområdet utökats till ett större område norrut än i den tidigare principöverenskommelsen som tecknades i juni 2017. En annan skillnad är att området har begränsats västerut för att inte komma i konflikt med strandskyddet. Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 14 oktober. Nu får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med den nya detaljplanen för området.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-06-10 14.59
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-06-10 14.59

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Juni 2017
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad